Hva er

Jørgen

juni 21, 2022

Betalingsanmerkning

En betalingsanmerkning er et offentlig varsel om at en person eller en bedrift ikke har betalt en forfalt regning, til tross for at det er gjort gjentatte tiltak for å inndrive pengene.

Bilde: Pressfoto (Freepic.com)

Betalingsanmerkning registreres av kredittopplysningsbyråene. Det er inkassobyråer, namsmenn, forliksråd, Statens Kartverk, Løsøreregisteret eller Statens innkrevingssentral som melder inn anmerkningen til kredittopplysningsbyråene.

Når får en betalingsanmerkning?

En betalingsanmerkning registrert når en sak har kommet såpass langt i inkassoprosessen at det er blitt varslet om at rettslige skritt vil bli igangsatt.

Til opplysning: Et inkassovarsel betyr ikke at du har fått en betalingsanmerkning. Du har fremdeles muligheten til å ordne opp i saken.

Eksempler på saker hvor det blir registrert betalingsanmerkning:

  • Ubetalte inkassosaker der det har blitt varslet om at det vil bli startet rettslige skritt
  • Dom fra forliksrådet
  • Utleggsforretning gjennomført av Namsmann
  • Konkurs
  • Gjeldsordning
  • Avdragsordning som blir misligholdt

Relaterte artikler