Det er 52 år siden vi satte fot på månen – men fremdeles er lånesøknader manuelt

Med moderne teknologi matcher Mileni automatisk lånesøkere med markedets beste låneprodukter.

to_the_moon

Utfordringer i bransjen

Dagens låneprosesser består av lange manuelle skjemaer, som ikke i tilstrekkelig grad sikrer opplysninger eller matcher søkers situasjon.

Statistikken viser at over 70% av søknadene er feilaktige, eller at bruker har søkt om hjelp til feil lån. Grunnet trege og utdaterte låneprosesser tar det for ofte unødvendig lang tid fra innsendt søknad til prosessen er ferdig.

I de verste tilfellene får ikke lånsøkere hjelp i tide, eller kanskje i det hele tatt. Dette er uheldig for bruker og dårlig samfunnsøkonomi. Med raskere behandling kunne det vært løst.

Omstartslån

Vår løsning

Milenis løsning innhenter oppdaterte data fra en rekke digitale registre, og er laget i samarbeid med våre finansveiledere, teknologer og et utvalg av bankforbindelser. Plattformen forenkler hele prosessen, med godkjenning av søknader for usikrede lån, lån med inkasso, lån med betalingsanmerkninger og boliglån – I praksis alle typer lån.

Gjennom vår AI-baserte analyse- og prediksjonsløsning har vi klart å halvere dagens behandlingstid.

Ettersom søkerens informasjon alltid vil være oppdatert med riktige kundedata, så finner vi raskt det optimale låneproduktet for hver enkelt. Dette korter radikalt ned bankenes behandlingstid, og øker sjansen for at langt flere får lånet med best mulige betingelser.

Omstartslån

Våre konkurransefortrinn

Det er mange aktører i markedet og de konkurrerer på ulike vilkår.

Noen gjør en stor manuell innsats for å finne gode løsninger for kundens situasjon. Deres utfordring er lange søknadsprosesser og at de kan kun betjene et begrenset antall kunder.

De største er gode på markedsføring og får mange søknader. Disse fokuserer på forbrukslån og har ikke gode prosesser mot andre lånetjenester. Problemet deres er feilinformasjon som gir etterarbeid for bankene og en tregere saksgang.

Dette er en dårlig situasjon for forbrukeren, som ofte faller mellom to stoler i påvente av svar mens kanskje gjeld både øker og forfaller.

Vårt store fortrinn er vår erfaring i finne gode løsninger for kunden, kombinert med teknologien som gjør prosessen betydelig raskere.

Oppsummert, så gir Mileni brukeren bedre løsninger, raskere, og bankene større uttelling for betraktelig mindre arbeid.

Omstartslån

Vår teknologi sikrer skalafordeler

I dag tilbyr Mileni forbrukslån, omstartslån, lån med inkasso, lån med betalingsanmerkning, og vi hjelper personer med å unngå tvangssalg. I disse dager jobber vi med å tilføye boliglån, samt billån til vår portefølje av låneprodukter.

I 2022 begynner vi arbeidet med å bygge vår nye digitale bankløsning. Vår første prioritet er å kunne levere en bedre og sikrere låneprosess til kunder som “faller mellom to stoler”. Så skal vi få på plass PSD2 og lisens som betalingsforetak, slik at vi kan lage fremtidens bank.

Løsningen vil kunne tilby flere produkter, samt tilby egne banktjenester via vår plattform. Slik skal Mileni
bli din foretrukne plattform for lån, investering, og andre daglige bankaktiviteter.

Omstartslån