Refinansiering med
sikkerhet i bolig

Søk om å slette inkasso og betalingsanmerkninger ved refinansiering av boliglån hos en av våre banker.

Reduser månedlige utgifter

Få riktig lån fra rett bank

Egen personlig rådgiver

Hvor mye vil du refinansiere?

Lånebeløp: kr

Månedsbeløp fra:

kr 

SØK LÅN

Nominell rente 6,74 %. Effektiv rente 7,25 % ved lån på 2 mill. over 25 år. Kostnad: kr 2 247 034,- Totalt: kr 4 247 034,-

Slik fungerer det!

1

Send søknad

Fyll ut skjemaet under fanen «Prøv vår tjeneste». Alle søknader blir gjennomgått av en veileder før søknaden blir sendt til banken.

2

Snakk med veileder

Vår erfaring tilsier at sannsynligheten for å få godkjent et lån øker når søknaden blir sendt sammen med en veileder.

3

Få tilbud

Etter at du og din veileder har tilpasset tilbudet til din økonomiske situasjon, kan du trygt og enkelt signere med BankID. Veileder bistår med hjelp under signering hvis ønskelig.

Lån med inkasso – refinansier boliglånet for å unngå inkassogebyrer

Hvorfor mottar du inkasso og hvilke hvilke muligheter har du til å omgjøre inkassogjeld?

I denne artikkelen ønsker vi å gi deg et bilde av hva som resulterer i inkasso, og forhåpentligvis belyse om hvilke steg som leder opp til en langvarig inkassosak.

Selv om inkassogjeld er noe vi alle helst ønsker å unngå, er det måter å få lån som gjør nedbetalingen enklere. Vi hjelper deg med å forenkle nedbetalingen etter å ha fått inkassogjeld.

Hva er inkasso?

Inkasso blir sendt ut til en kunde som enda ikke har gjort opp for det som skyldes. Dersom regningene ikke er betalt innen betalingsfristen, og det utsendte inkassovarselet er oversett, innkreves pengene i form av inkasso.

Du kan lese mer om de ulike fagtermene brukt i sammenheng med inkasso i vårt blogginnlegg kalt «hva betyr inkasso egentlig?»

Hvem kan gi meg inkasso?

Fordringshaveren (selger) kan kreve inn pengene selv, eller ved hjelp av et inkassoselskap. Regler for pengeinnkreving gjennom inkasso følges etter de rettslige bestemmelsene i inkassoloven.

Hvordan kan jeg sjekke om jeg har fått inkasso?

Du kan gjøre en kredittsjekk av deg selv, dersom vil finne ut om du har inkassogjeld. Du skal få tilsendt dine kredittopplysninger hos kredittopplysningsbyråene du forhører deg med.

Som privatperson kan selv sjekke om du har betalingsanmerkninger. Dette kan du hovedsakelig gjøre hos kredittselskapene Experian og Bisnode.

Hva betyr det å få inkasso?

Det er valgfritt for innkrever hvor tidlig etter forfallsdato de ønsker å varsle om den utestående betalingen. Det er vanlig praksis å purre på regningen, eller sende et inkassovarsel. Det må alltid sendes et inkassovarsel før et inkassokrav.

Inkassovarsel

  • Varselet kan kun komme med et tillagt gebyr dersom det er sendt 14 dager etter regningens forfall. Betalingsfristen skal minimum være på 14 dager.
  • Det skal tydelig fremstilles at varselet blir omgjort til et inkassokrav, og/eller at et inkassobyrå overtar videre inndrivelse. Et Inkassovarsel skal i de aller fleste tilfeller sendes skriftlig.

Dersom du innfrir innen varselets betalingsfrist blir saken lukket og inkassoen føres ikke videre. Dersom betalingen fortsatt er utestående blir det opprettet en inkassosak som enten er et rettskraftig eller vanlig inkassokrav, avhengig av kravet. Du står i fare for å få en betalingsanmerkning dersom du ikke har betalt 14 dager etter at det er opprettet en inkassosak.

https://mileni.no/betalingsanmerkning-lan har vi listet seks faser fra du mottar purring til du har fått en betalingsanmerkning.

Kan jeg få hjelp med å betale ned inkasso?

Selv om du har saker som har gått til inkasso, hjelper vi deg med å betale ned inkassogjeld. Bankene vi samarbeider med er spesialister og vurderer hver søknad helhetlig og individuelt. Inkassogjeld og betalingsanmerkninger er ingen hindring, men du må kunne stille med sikkerhet i fast eiendom. Straks du har sendt inn søknaden vil vi kontakte deg for å presentere det beste tilbudet.

Hvordan blir jeg kvitt inkassogjeld med refinansiering av boliglån?

Dersom din sak har vært hos inkassoselskap over lengre tid uten at en formell løsning er oppnådd eller saken er gjort opp vil den havne hos namsfogden.

Det å refinansiere boliglån er den enkleste og beste økonomiske veien ut av dyr gjeld med høye renter og inkasso.

Å refinansiere boliglån, inkasso og annen gjeld med sikkerhet i egen bolig vil innebære å øke boliglånet slik at denne dekker summen av annen gjeld du har, som for eksempel inkassogjeld. For at vi skal kunne gjøre dette må det være nok pantesikring igjen på boligen. Det vil si at den totale gjelden som skal refinansieres ikke kan overstige 85 % av boligens salgsverdi.

På denne siden kan du søke om refinansiering med pant i bolig!

Eksempelvis så kan du ha et boliglån på 2 000 000 kroner og 500 000 kroner i inkassogjeld. Å refinansiere boliglånet gjør at inkassogjelden vil bli en del av boliglånet, og innebærer at du øker boliglånet til 2 500 000 kroner og betaler ned inkassogjelden med tilsvarende sum. Dermed har du slettet inkassoen og sitter kun igjen med et boliglån på 2 500 000 kroner på én samlet faktura.

Kan jeg få hjelp med å betale ned inkasso?

Selv om du har saker som har gått til inkasso, hjelper vi deg med å betale ned inkassogjeld.

Bankene vi samarbeider med er spesialister og vurderer hver søknad helhetlig og individuelt. Inkassogjeld og betalingsanmerkninger er ingen hindring, men du må kunne stille med sikkerhet i fast eiendom. Straks du har sendt inn søknaden vil vi kontakte deg for å presentere det beste tilbudet.

Vanlige spørsmål

Kan jeg refinansiere selv om jeg har inkasso eller betalings­anmerkninger?

Hvis du ønsker å refinansiere med inkasso eller betalings­anmerkninger så krever banken sikkerhet i bolig. Hvis du ikke eier egen bolig eller, har nok sikkerhet i boligen din kan du få hjelp av venner, eller familie til å stille som kausjonist så lenge det ikke påvirker kausjonist negativt.

Kan jeg refinansiere uten sikkerhet i bolig?

For å kunne refinansiere inkasso, eller betalingsanmerkninger krever banken sikkerhet. Sikkerhet kan stilles i form av egen bolig, eller ved hjelp av realkausjonist, eller kausjonist.

Må jeg refinansiere eksisterende boliglån?

I noen tilfeller er det lønnsom og beholde boliglånet hos nåværende bank, mens i andre tilfeller kan det være lønnsomt å refinansiere boliglånet for at banken skal gå med på en refinansiering.

Vi hjelper deg og finne den løsningen som passer deg, og din situasjon best.

Er det bindingstid på lånet?

Som regel kan du innfri deler, eller hele lånet uten ekstra kostnader. I noen få tilfeller kan en bank tilbyr en fastrenteavtale. I en Fastrenteavtale må du betale overkurs, dersom du innfrir lånet innen opplyst periode.

Hvilke rente kan jeg få på lånet?

Hver enkelt kunde får individuell vurdering, og tilpasset rente. Renten er basert på sikkerheten banken får pant i, samt dine inntekter, og andre utgifter. Renten du får blir presentert sammen med ditt tilbud.

Hvor mye koster lånet?

Etableringskostnaden starter på 20.000kr, og er som regel 4% av lånebeløpet. Etableringskostnaden bakes sammen med lånet, og betales gjennom terminbeløpet. Det vil si at etableringen er inkludert i lånebeløpet, og termin kostnaden du får på ditt tilbud.