Stopp tvangsalg
av bolig

Det er mulig å stoppe tvangssalg av bolig. Søk om refinansiering av ditt boliglån hos en av våre banker for å unngå at boligen må selges.

Unngå å miste boligen

Få riktig lån fra rett bank

Reduser månedlige utgifter

Få kontrollen tilbake

Få en ny økonomisk start

Lånebeløp: kr

Månedsbeløp fra:

kr 

SØK LÅN

Nominell rente 6,74 %. Effektiv rente 7,25 % ved lån på 2 mill. over 25 år. Kostnad: kr 2 247 034,- Totalt: kr 4 247 034,-

En trygg og ryddig prosess

1

Send søknad

Fyll ut skjemaet under fanen «Prøv vår tjeneste». Alle søknader blir gjennomgått av en veileder før søknaden blir sendt til banken.

2

Snakk med veileder

Vår erfaring tilsier at sannsynligheten for å få godkjent et lån øker når søknaden blir sendt sammen med en veileder.

3

Få tilbud

Etter at du og din veileder har tilpasset tilbudet til din økonomiske situasjon, kan du trygt og enkelt signere med BankID. Veileder bistår med hjelp under signering hvis ønskelig.

Stopp tvangssalg – vi hjelper deg

For låntakere i en vanskelig økonomisk situasjon, eller lånebehovet er over 500.000 kroner, kan refinansiering med sikkerhet være en god løsning. Hos Mileni kan du søke om refinansiering med sikkerhet fra 150.000 og oppover, med opptil 30 års nedbetalingstid.

Hvordan stoppe tvangssalg?

Tvangssalg av boligen er scenarioet man helst vil unngå. Ikke minst kan det være en særdeles stor belastning. Men hva er egentlig et tvangssalg, hva må du vite og hvordan kan du stoppe det? Her svarer vi på det og en rekke andre viktige spørsmål.

Hva er et tvangssalg?

Tvangssalg er det som skjer dersom du ikke har klart og betale renter eller avdrag over tid på et lån eller boliglån med pant i eiendommen din. Med andre ord, boligen din står i fare og domstolen kan da gripe inn og begjære tvangssalg for å dekke gjeld og ubetalte krav.

Tvangssalg kan i hovedsak deles inn i tre årsaker:

 1. Manglende betaling av felleskostnader
 2. Manglende betaling av gjeld
 3. Styret i et sameie eller borettslag etter særlige regler begjærer tvangssalg

Hvordan ser et varsel om tvangssalg ut?

Det er i ytterst få tilfeller at tvangssalg begjæres, men når det skjer, så skjer det ved et tvangskraftig grunnlag. Dette kan for eksempel være utlegg, pantobligasjon eller legalpant. Et varsel om dette likner ikke vanlige dokumenter man mottar, så dersom det begjæres et varsel om tvangssalg er det en del viktig informasjon dokumentet skal inneholde:

 • Navn på den eller de det gjelder
 • Fødselsdato og adresse
 • Adressen til objektet tvangssalget gjelder
 • En fullstendig oversikt over grunnlag for kravet:
  • Hovedkrav
  • Renter
  • Rentesats
  • Omkostninger
 • Beskrivelse av tvangsgrunnlaget
 • I tillegg skal det legges ved vedlegg i begjæringen:
  • Kopi av grunnboken
  • Varsel om tvangsfullbyrdelse
  • Kopi av panteattest
  • Kopi av grunnlaget for tvangssalg

Hva gjør jeg hvis jeg får et varsel om tvangssalg?

Det aller første du bør gjøre dersom du får varsel om tvangssalg er å undersøke om grunnlaget er korrekt. Så fort du har fått oversikten kan du tenke på mulige løsninger:

 1. Kontakt kreditor som krever tvangssalg og få en konkret oversikt over gjelden du skylder, inkludert renter, avgifter og rettsgebyr. Og husk, dersom du mener at kravet er betalt, eller at det er foreldet/ falt bort, må dette dokumenteres direkte til namsmannen.
 2. Har du eventuelt et pengebeløp du kan tilby kreditor?
 3. Du kan søke om utsettelse av tvangssalget, men viktig å vite at det er kreditor som må gi beskjed til namsmannen om dette.
 4. Dersom ingen av ovennevnte løsninger er mulig kan du velge å selge bolig selv fremfor tvangssalg. Da må det gjøres avtale med kreditor, som godkjenner salget. Det er verdt å nevne at boliger som selges på tvangssalg selges med andre betingelser enn vanlig boligsalg. Med andre ord, velger du å selge boligen selv har du bedre utgangspunkt til å få høyere verdi for boligen. Dette er også noe domstolen er positiv til.

Hvordan stoppe tvangssalg?

Ved begjæring om tvangssalg er det lett for å tenke at det ikke finnes noen annen utvei, men det finnes alternativer.

Først og fremst er det mange dyktige folk som kan bistå i planlegging og lage forslag til forhandlingsplan med kreditorene. Dette er noe som vil gagne deg og den andre parten.

Et godt argument til å finne alternative løsninger til tvangssalg er det økonomiske. Tvangssalg er den minst inntjeningsmessige metoden da det gir langt lavere salgssum enn privatsalg. Med andre ord, det er vinn-vinn for begge parter å komme til enighet om en alternativ løsning.

Ikke minst, dersom det har blitt begjært tvangssalg boligen er det mulig å refinansiere alle fordringer, inkasso, og betalingsanmerkninger i et lån med sikkerhet i bolig. Ved å refinansiere i et lån med sikkerhet i bolig, vil du på nytt bli kredittverdig, og få en ny start på økonomien din.

For å kunne refinansiere inkasso, eller betalingsanmerkninger krever banken sikkerhet. Sikkerhet kan stilles i form av egen bolig, eller ved hjelp av realkausjonist, eller kausjonist.

I noen tilfeller er det lønnsomt å beholde boliglånet hos nåværende bank, mens i andre tilfeller kan det være lønnsomt å refinansiere boliglånet for at banken skal gå med på en refinansiering.

Når det er sagt, noe av det viktigste du kan gjøre før det går så langt, er å være proaktiv og realistisk med egen økonomi. Her er noen tips på veien:

 • Ikke ignorer økonomiske utfordringer
  Jo lenger du lar det gå, jo vanskeligere er det å rydde opp i økonomien, og jo større sjanse for at du kan miste boligen din. Har du gjeldsproblemer, få hjelp så fort som mulig.
 • Ha god dialog med långiver
  Långiver er ikke ute etter boligen din, de er behjelpelige der de kan. Snakk med långiver og finn en løsning sammen før situasjonen går så langt som tvangssalg.
 • Åpne posten din
  Har man havnet dypt nok i gjeldsproblemene kan det være en barriere å åpne posten, men dette må prioriteres. Husk at posten inneholder viktig informasjon og varsler som kan være avgjørende for situasjonen din.
 • Ha god kjennskap til boliglånsrettighetene dine
  Finn frem lånedokumentene dine, les dem nøye og få en god oversikt over hva långiver kan gjøre dersom du ikke klarer å betjene lånet.

Hvordan foregår tvangssalg?

Hvis tvangssalg viser seg å være eneste utvei er prosessen tilnærmet lik et ordinært frivillig salg.

Den største forskjellen er at ved tvangssalg oppnevner domstolen en “medhjelper” som holder visningene. Det er som oftest en advokat, og er den som håndterer det praktiske rundt tvangssalget, får boligen ut på markedet og holder visninger. I tillegg er det domstolen som godtar og aksepterer budet som vinner, samt at domstolen fordeler pengene til den eller de kreditorer som har krav.

Hva gjør jeg hvis jeg er uenig i tvangssalget?

Å håndtere en begjæring om tvangssalg selv kan være overveldende, spesielt hvis du er uenig i begjæringen. Regelen er at du har 1 måned til å sende inn din begrunnelse om hvorfor du er uenig, og eventuelt med tilhørende løsning.

Det er derfor å anbefale og ta kontakt med en advokat som kan bistå og hjelpe til med skriftlig materialet som skal videresendes til domstolen. Ekspertisen en advokat har vil komme deg til nytte da advokater har tidligere erfaring fra slike saker, kan se på kravenes gyldighet og dermed sørge for at du får en mest mulig rettferdig prosess. Eventuelt klarer de også å finne bedre løsninger til situasjonen

Hvilke konsekvenser medfører et tvangssalg?

Ikke nok med de økonomiske konsekvensene et tvangssalg medfører, så kan prosessen også være en mental belastning.

Aller først, de økonomiske konsekvensene kan i verste grad være langvarige:

 • Du mister boligen din og all egenkapital du har etablert
 • Du får skade på kreditten din, noe som påvirker evnen til å få ny bolig eller ta opp ny kreditt
 • Til tross for tvangssalg kan du fortsatt sitte igjen med utestående gjeld
 • Og sist, men ikke minst, stresset rundt økonomiske problemer kan bli en fysisk og mental påkjenning i seg selv

Har du havnet i en slik situasjon og er rådvill? Vår tjeneste går ut på at vi sammen med deg som kunde, finner frem til den beste løsningen.

Trenger du hjelp til å stoppe tvangssalg av bolig?

Vanlige spørsmål

Hvordan stoppe tvangssalg av bolig?

Dersom det har blitt begjært tvangssalg på din bolig, er det mulig å refinansiere alle fordringer, inkasso, og betalingsanmerkninger i et lån med sikkerhet i bolig. Ved å refinansiere i et lån med sikkerhet i bolig, vil du på nytt bli kredittverdig, og få en ny start på din økonomi.

Kan jeg refinansiere selv om jeg har inkasso eller betalings­anmerkninger?

Hvis du ønsker å refinansiere med inkasso eller betalings­anmerkninger så krever banken sikkerhet i bolig. Hvis du ikke eier egen bolig eller, har nok sikkerhet i boligen din kan du få hjelp av venner, eller familie til å stille som kausjonist så lenge det ikke påvirker kausjonist negativt.

Kan jeg refinansiere uten sikkerhet i bolig?

For å kunne refinansiere inkasso, eller betalingsanmerkninger krever banken sikkerhet. Sikkerhet kan stilles i form av egen bolig, eller ved hjelp av realkausjonist, eller kausjonist.

Må jeg refinansiere eksisterende boliglån?

I noen tilfeller er det lønnsom og beholde boliglånet hos nåværende bank, mens i andre tilfeller kan det være lønnsomt å refinansiere boliglånet for at banken skal gå med på en refinansiering.

Vi hjelper deg og finne den løsningen som passer deg, og din situasjon best.

Er det bindingstid på lånet?

Som regel kan du innfri deler, eller hele lånet uten ekstra kostnader. I noen få tilfeller kan en bank tilbyr en fastrenteavtale. I en Fastrenteavtale må du betale overkurs, dersom du innfrir lånet innen opplyst periode.

Hvilke rente kan jeg få på lånet?

Hver enkelt kunde får individuell vurdering, og tilpasset rente. Renten er basert på sikkerheten banken får pant i, samt dine inntekter, og andre utgifter. Renten du får blir presentert sammen med ditt tilbud.

Hvor mye koster lånet?

Etableringskostnaden starter på 20.000kr, og er som regel 4% av lånebeløpet. Etableringskostnaden bakes sammen med lånet, og betales gjennom terminbeløpet. Det vil si at etableringen er inkludert i lånebeløpet, og termin kostnaden du får på ditt tilbud.