Omstartslån
Boliglån Lån med inkasso

Mileni

oktober 4, 2021

Lån med inkasso – refinansier boliglånet for å unngå inkassogebyrer

Hvordan du kan få lån selv med inkasso? Hvorfor får du inkasso, og hvilke hvilke muligheter har du til å omgjøre inkassogjeld?

Lån med inkasso

Selv om inkassogjeld er noe vi alle helst ønsker å unngå, er det måter å få lån som gjør nedbetalingen enklere. Vi hjelper deg med å forenkle nedbetalingen etter å ha fått inkassogjeld.

Hva er inkasso?

Inkasso blir sendt ut til en kunde som enda ikke har gjort opp for det som skyldes. Dersom regningene ikke er betalt innen betalingsfristen, og det utsendte inkassovarselet er oversett, innkreves pengene i form av inkasso.

Du kan lese mer om de ulike fagtermene brukt i sammenheng med inkasso i vårt blogginnlegg kalt «hva betyr inkasso egentlig?»

Hvem kan gi meg inkasso?

Fordringshaveren (selger) kan kreve inn pengene selv, eller ved hjelp av et inkassoselskap. Regler for pengeinnkreving gjennom inkasso følges etter de rettslige bestemmelsene i inkassoloven.

Hvordan kan jeg sjekke om jeg har fått inkasso?

Du kan gjøre en kredittsjekk av deg selv, dersom vil finne ut om du har inkassogjeld. Du skal få tilsendt dine kredittopplysninger hos kredittopplysningsbyråene du forhører deg med.

Hva betyr det å få inkasso?

Det er valgfritt for innkrever hvor tidlig etter forfallsdato de ønsker å varsle om den utestående betalingen. Det er vanlig praksis å purre på regningen, eller sende et inkassovarsel. Det må alltid sendes et inkassovarsel før et inkassokrav.

Inkassovarsel

  • Varselet kan kun komme med et tillagt gebyr dersom det er sendt 14 dager etter regningens forfall. Betalingsfristen skal minimum være på 14 dager.
  • Det skal tydelig fremstilles at varselet blir omgjort til et inkassokrav, og/eller at et inkassobyrå overtar videre inndrivelse. Et Inkassovarsel skal i de aller fleste tilfeller sendes skriftlig.

Dersom du innfrir innen varselets betalingsfrist blir saken lukket og inkassoen føres ikke videre. Dersom betalingen fortsatt er utestående blir det opprettet en inkassosak som enten er et rettskraftig eller vanlig inkassokrav, avhengig av kravet. Du står i fare for å få en betalingsanmerkning dersom du ikke har betalt 14 dager etter at det er opprettet en inkassosak.

I https://mileni.no/betalingsanmerkning-lan har vi listet seks faser fra du mottar purring til du har fått en betalingsanmerkning.

Vi hjelper deg med å refinansiere din inkassogjeld

Kan jeg få hjelp med å betale ned inkasso?

Selv om du har saker som har gått til inkasso, hjelper vi deg med å betale ned inkassogjeld.

Bankene vi samarbeider med er spesialister og vurderer hver søknad helhetlig og individuelt. Inkassogjeld og betalingsanmerkninger er ingen hindring, men du må kunne stille med sikkerhet i fast eiendom. Straks du har sendt inn søknaden vil vi kontakte deg for å presentere det beste tilbudet.

Hvordan blir jeg kvitt inkassogjeld med refinansiering av boliglån?

Dersom din sak har vært hos inkassoselskap over lengre tid uten at en formell løsning er oppnådd eller saken er gjort opp vil den havne hos namsfogden.

Det å refinansiere boliglån er den enkleste og beste økonomiske veien ut av dyr gjeld med høye renter og inkasso.

Å refinansiere boliglån, inkasso og annen gjeld med sikkerhet i egen bolig vil innebære å øke boliglånet slik at denne dekker summen av annen gjeld du har, som for eksempel inkassogjeld. For at vi skal kunne gjøre dette må det være nok pantesikring igjen på boligen. Det vil si at den totale gjelden som skal refinansieres ikke kan overstige 85 % av boligens salgsverdi.

På denne siden kan du søke om refinansiering med pant i bolig!

Eksempelvis så kan du ha et boliglån på 2 000 000 kroner og 500 000 kroner i inkassogjeld.

Å refinansiere boliglånet gjør at inkassogjelden vil bli en del av boliglånet, og innebærer at du øker boliglånet til 2 500 000 kroner og betaler ned inkassogjelden med tilsvarende sum. Dermed har du slettet inkassoen og sitter kun igjen med et boliglån på 2 500 000 kroner på én samlet faktura.

Har du inkasso og trenger hjelp til lån?

Vi tar gjerne en prat – helt gratis – og hjelper deg på veien. Klikk på lenken under!

Lån med inkasso – snakk med oss 

Relaterte artikler