Lån med inkasso Tips & Råd

Mileni

oktober 4, 2021

Hva er forskjellen på et rettskraftig og et vanlig inkassokrav?

Inkasso kan forårsake mye stress og uro. Vi vet det kan bli dyrt og forårsake mye unødvendige forvirring i hjemmet. Men, hva betyr egentlig et inkassokrav? Og hva skal du gjøre nå?

Et inkassokrav får du først etter et varsel har forfalt og en inkassosak er opprettet. Dette kan bli svært dyrt, og noen kan oppleve vanskeligheter med å få lån med inkasso etter en inkassosak.

Det finnes to inkassokrav du kan få; vanlig inkassokrav eller et rettskraftig inkassokrav. La oss gå i dybden på hva det betyr, og hva det har  å si for deg? For prosessen vil se litt forskjellig ut.

Hvordan foregår en inkassosak?

Først, hva er et inkassovarsel? Et inkassovarsel er et skriftlig varsel som mottas per post. En siste påminnelse hvis du vil. Varselet skal inneholde hva kravet gjelder, beløp og betalingsfristen skal være på minimum 14 dager. I tillegg skal det være informasjon om hva du kan gjøre dersom du er uenig i kravet. Velger du å ikke klage, eller klarer du ikke å betale innen tidsfristen vil det opprettes en inkassosak, og du vil få tilsendt et inkassokrav.

Et inkassokrav betegnes enten som rettskraftig eller som et vanlig inkassokrav. Enkelt forklart betyr et rettskraftig inkassokrav at kravet er gyldig. Alle inkassokrav må være rettskraftige, men ikke alle er automatisk betegnet som gyldige.

Rettskraftig inkassokrav:

Visse inkassokrav anses automatisk som rettskraftige. For eksempel gjeld til staten, barnebidrag, trafikkbøter og gjeld til Lånekassen. I disse tilfellene blir saken din sendt direkte til namsmannen. Når saken din er ferdigbehandlet vil du få en betalingsanmerkning, og namsmannen kan eventuelt trekke deg i lønn hvis du fortsatt ikke har betalt.

Vanlig inkassokrav:

Dersom inkassosaken din ikke automatisk er rettskraftig, vil den betegnes som et vanlig inkassokrav, og denne prosessen ser noe annerledes ut. For først må det bestemmes om kravet er rettskraftig eller ikke:

  • Etter at første purring på at kravet har forfalt, vil du få en andre purring med informasjon om at saken nå blir sendt videre til forliksrådet.
  • Forliksrådet evaluerer saken, og bestemmer om kravet er rettskraftig.
  • Konkluderer forliksrådet med at kravet er gyldig, får du en ny frist for betaling og du vil bli informert om at dersom denne ikke blir betalt, vil en betalingsanmerkning registreres på deg.
  • Hvis du fortsatt ikke har mulighet til å gjøre opp, kan namsmannen trekke deg i lønn.

Snakk med oss om dine muligheter – helt uforpliktende! 

Hva kan du forvente i en inkassosak?

Selv om det første inkassovarselet kun har et gebyr på 70 kroner, innebærer en full inkassosak ofte en hel del utgifter man gjerne skulle vært foruten.

En betalingsanmerkning vil først registreres når saken har kommet såpass langt at det er varslet om rettslige skritt, og i følge inkassoloven skal denne fjernes når du har gjort opp for deg. Får du en betalingsanmerkning kan det eksempelvis være vanskelig å ta opp nye lån, leie leilighet og starte et mobil eller strømabonnement.

Skulle du av ulike årsaker havne i en inkassosak så har du også flere rettigheter kreditoren må etterfølge:

  • Du har krav på en rettferdig saksgang og skal til enhver tid behandles på en profesjonell måte.
  • Det er ulovlig for innkrever å gi deg feilaktig eller villedende informasjon. All informasjon skal være korrekt til enhver tid.
  • All bruk av pressmidler er ulovlig. Innkrever kan ikke på noen måte true om at saken blir lagt frem for venner, arbeidsgiver eller i media. Skulle dette skje, bør politiet bli involvert.
  • Innkrever skal ikke oppsøke deg, eller ta kontakt til upassende tider. For eksempel på jobben, eller ringe deg sent på kvelden.

Trenger du hjelp til å betale ned inkassogjelden?

Etter en eller flere inkassosaker kan gjelden bli nokså høy, og det kan være vanskelig å betale ned hele inkassogjelden sin. Det finnes muligheter, og kanskje den vanligste og enkleste løsningen er å refinansiere boliglånet ditt.
Bankene vi samarbeider med er spesialister og vurderer hver søknad helhetlig og individuelt. Inkassogjeld og betalingsanmerkninger er ingen hindring, men du må kunne stille med sikkerhet i fast eiendom. Å refinansiere boliglån, inkasso og annen gjeld med sikkerhet i egen bolig vil innebære å øke boliglånet slik at denne dekker summen av annen gjeld du har, som for eksempel inkassogjeld. For at vi skal kunne gjøre dette må det være nok pantesikring igjen på boligen.

Snakk med oss om råd til hva du kan gjøre – helt gratis!

Relaterte artikler