gjeld
Hva er

Jørgen

juni 23, 2022

Gjeld

Gjeld er selve beløpet i penger, som til enhver tid står ubetalt, og som lånetageren / skyldneren har en rettslig forpliktelse til å betale.

Det er et krav en person/institusjon har overfor en privatperson. Når vi innen privatøkonomi snakker om gjeld, så er det i penger.

Litt enklere forklart: Det er penger som er lånt og det er skrevet en bindende avtale om hvordan og når disse pengene skal betales tilbake.

Det motsatte av gjeld er verdier eller formue.
Ofte er gjeld avtalt med verdier som formue, verdisaker eller eiendom som sikkerhet. Dette er vanlig på store lån som for eksempel bolig- eller hyttelån.

Gjeld kan også være uten sikkerhet. De vanligste typene usikret gjeld er forbrukslån, kredittkort lån og betalingsoppdeling.

Gjeld oppstår vanligvis når noen låner penger fra andre. Men det kan kan også skje i andre tilfeller som for eksempel erstatningskrav, straffbare handlinger eller offentlige vedtak som tvangsinndrivelse.

Relaterte artikler