serielån
Hva er

Jørgen

juni 24, 2022

Serielån

Et serielån er et lån med variabelt terminbeløp. Avdraget på beløpet er konstant gjennom perioden mens rentedelen av lånet er variabelt.

Et serielån er et lån med variabelt terminbeløp. Avdraget på beløpet holder seg konstant gjennom perioden mens rentedelen av lånet er variabelt.

Dette fører til at innbetalingene er variable med store beløp i begynnelsen av låneperioden ettersom rentedelen tar en stor del av terminbeløpet.

I slutten av perioden er terminbeløpet lavere ettersom man betaler mindre i renter, mens avdragene holder seg konstante.

Denne lånetypen er mindre brukt enn annuitetslån, hvor summen av avdrag og renter er konstant gjennom avdragsperioden.

Renten er størst når lånet er størst, men vil minke for hvert avdrag som blir tilbakebetalt. Terminbeløpet er altså høyest til å starte med, men vil bli lavere og lavere etter hvert som lånet betales ned.

Med et serielån vil du få romsligere økonomi etter hvert som lånet nedbetales.

Serielån krever mer i begynnelsen, men koster totalt sett mindre. Slik boligmarkedet har utviklet seg, der prisene historisk sett alltid har økt, så legger det ikke gode insentiver for å benytte serielån. De aller fleste låner maks av det de kan få, og da har en ikke råd til å betale både renter og avdrag ved lånets oppstart.

Om en tenker rasjonelt, så er serielån er fornuftig alternativ, da det er forutsigbart, samlet sett nesten alltid er rimeligere, og fordi en raskere tar tak i avdragene (som dekker det reelle skiftet av eiendommen).

Relaterte artikler