Lån med sikkerhet
Hva er

Jørgen

juni 24, 2022

Lån med sikkerhet

Lån med sikkerhet er et lån der en stiller eiendeler som verdisaker, bolig eller bil som sikkerhet / pant for lånet.

Lån med sikkerhet vil si at du pantsetter noe med verdi til banken. Dette minsker risikoen til banken, og kan dermed gi deg en lavere rentekostnad på lånet.

Sikkerhet er noe banken ber om for senke risikoen for at den som låner ikke klarer å betale tilbake pengene som blir lånt.

Ved et boliglån er boligen panten til banken. Det vil si at om du ikke klarer å betale tilbake lånet, kan banken kan selge boligen for å gjøre opp for gjelden du skylder.

Ved et billån, er det bilen som er panten. Hvis du eksempelvis har en bolig i ditt navn, kan du stille denne som sikkerhet til långiver og dermed bedre betingelsene for lånet.

På denne måten kan banker også se bort ifra eventuelle betalingsanmerkninger, så lenge det stilles med nok sikkerhet til banken.

Bankene beregner sikkerhet forskjellig mellom typene lån. Det skyldes at verdiutvikling på forskjellige typer verdier over tid er ulike.

Bolig har historisk sett steget i verdi så lenge vi har ført statistikk over prisene. Mens bil så og si alltid synker i verdi. Prisutvikling på disse verdiene er relativt forutsigbart, og har derfor faste takster og rentemodeller hos bankene.

Andre verdier som for eksempel Gull beregnes med større margin, da verdien er mer varierende.

Lån med sikkerhet er gunstig for større lån. Rentekostnaden blir da lavere, og gjør det overkommelig å betjene store lån over tid. Ulempen er at i Norge så har de aller fleste flytende rente, og er i så måte utsatt for risiko i form av varierende renter.

Relaterte artikler