inkasso
Hva er

Jørgen

juni 23, 2022

Inkasso

Inkasso er å innkreve penger fra en kunde, bedrift eller person, gjennom såkalte inkassotiltak, når kjøper ikke har betalt regningen etter faktura, purring, eller betalingsoppfordring.

Inkasso er å innkreve penger fra en kunde, bedrift eller person, gjennom såkalte inkassotiltak, når kjøper ikke har betalt regningen etter faktura, purring, eller betalingsoppfordring.

Reglene bestemmes ved inkassoloven. Innkreving av gjeld utføres ofte i samarbeid med et inkassobyrå.

Som eier av en bedrift, kan inkasso være nyttig for å få inn penger fra kunder som ikke har betalt. Inkasso utsendelser gjør det mer sannsynlig at kunden vil prioritere tilbakebetaling av nettopp din bedrift.

Inkasso kan dermed redusere kredittid, som igjen gir økt likviditet og løsningsgrad i din virksomhet.

Prosessen ved inkasso kan enkelt oppsummeres slik:

 1. Inkasso igangsettes når kjøper ikke har betalt sin regning etter skriftlig varsel, med 14 dagers betalingsfrist
 2. Inkassovarsel, med 14 dagers betalingsfrist
 3. Betalingsoppfordring, med 14 dagers betalingsfrist.
  • Dette er selve inkassoen.
  • I denne fristen ligger det også en mulighet for kjøper til å komme med innsigelser mot kravet.
   betalingsoppfordringen skal opplyse om at manglende betaling vil kunne resultere i ekstra kostnader, og eventuell inndrivelse av pengene som kjøper skylder
  • Hvis inkasso, med ekstra kostander ikke betales, vil saken overføres til rettsapparatet. Her er det Namsmannen som krever inn, eller evt. Forliksrådet som vil megle i en sak der partene ikke er enige.

Hvis regning ikke er betalt 30 dager etter rettslige tiltak, så vil selskapet som håndterer inndrivelse av pengene registrere en betalingsanmerkning på kjøper.

Hvis kjøper fortsatt ikke betaler, så vil Namsmannen begjære utlegg i kjøpers verdier, lønn eller evt. trygd. Skulle det være vanskelig har også Namsmannen anledning til å kreve betaling gjennom å tvangsselge bolig, gitt at kjøper har en.

Relaterte artikler