Hva er

Jørgen

juni 23, 2022

Gjeldsregisteret

Gjeldsregisteret gir deg og bankene en fullstendig oversikt din usikrede gjeld. Både kredittkort- og forbruksgjeld, i tillegg til dine kjøp på kreditt.

Bilde: Freepic.com

Gjeldsregisteret er et nasjonalt register over eksisterende kreditt og forbruksgjeld hos privatpersoner i Norge. Det ble opprettet for å gi banker og finansinstitusjoner bedre oversikt over nordmenns gjeld, der målet fra myndighetene var å redusere den samlede gjeldsgraden. Dette skjedde rett etter juli 2019 med innføringen av gjeldsinformasjonsloven.

Før denne loven eksisterte det ingen registreringsplikt for kreditt eller lån uten sikkerhet. Ettersom det ble rapportert inn usikret gjeld på nærmere 110 milliarder, ble registeret i etablert 2019. Primært som en oppslagstjeneste, der en raskt kan for oversikt over den enkeltes usikrede gjeld.

Med informasjonen fra Gjeldsregisteret er det mulig for bankene å ta bedre avgjørelser i låneprosesser. For private selskaper som ønsker tilgang til kommersiell bruk, kreves det egen konsesjon.

Kort oppsummert så gir Gjeldsregisteret deg og bankene en fullstendig oversikt din usikrede gjeld. Både kredittkort- og forbruksgjeld, i tillegg til dine kjøp på kreditt.

Slik blir det enklere å forebygge betalingsproblemer og bankene kan da forhindre at du havner i gjeldsfella. Gjeldsregisteret påvirker direkte hvor mye du kan låne.

Relaterte artikler