Hva er

Jørgen

juni 21, 2022

Feriepenger

Feriepenger er opptjente penger fra foregående år. Så hvis du ikke jobbet i fjor, så får du heller ikke feriepenger.

Bilde: Freepic.com

Feriepenger tjenes opp året før du skal ta ut ferie, og dette kalles opptjeningsåret. Hvis du ikke har jobbet året før, har du uansett rett til å ta ferie. Men da har du ikke rett til feriepenger.

Ferie er i utgangspunktet fritid uten lønn. Hensikten med feriepenger er at de skal erstatte manglende lønn mens arbeidstaker tar ferie, og feriepengene beregnes ut fra lønna året før.

Feriepenger er altså ikke en ekstrabetaling fra arbeidsgiver som du får i tillegg til lønn den måneden du tar ferie.

Hvis du ikke var i jobb året før, har du heller ikke tjent opp feriepenger. Men du har likevel rett til feriedager.

kilde: Arbeidstilsynet

Relaterte artikler