Hva er

Jørgen

juni 21, 2022

Annuitetslån

Annuitetslån innebærer å først betale ned mere renter (pommes fritesen), og så ta større del av avdragene (kjøttbollen) senere. Ertene er gebyrer.

I dagens Norge har vi to rådende typer lån, serielån og annuitetslån. Annuitet er den vanligste låneformen i dag.

Lånet betales ned med like store terminbeløp gjennom hele låneperioden, gitt at rentenivået er stabilt. I begynnelsen av låneperioden er rentebetalingene større, mens avdragsbetalingene mindre. Så endres delingen gradvis ettersom annuitetslånet nedbetales.

Et annuitetslån vil gjennom hele perioden øke den samlede gjelden sammenlignet med et serielån. Det gir både større rentekostnader og noe lenger nedbetalingstid enn serielån.

Hvem passer annuitetslån for?

Annuitetslån er den vanligste og mest populære låneformen. Et annuitetslån har like terminbeløp gjennom hele låneperioden, hvilket gjør det til det mest forutsigbare lånet.

Derfor passer annuitetslån bra for de som ønsker en forutsigbar lånebelastning.

Det er også gunstig for å ha mer romslig økonomi i den ofte sårbare starten av annuitetslånets løpetid. Annuitetslånet passer derfor godt for de som etablerer seg med hus og familie, skal pusse opp eller kjøpe møbler og bil.

Relaterte artikler