Hva er

Jørgen

juni 21, 2022

Aksjeleilighet

En aksjeleilighet er en leilighet som er representert gjennom aksje i en boligsammenslutning som er organisert som et aksjeselskap.

Bilde: Timlolina (Freepic.com)

I en aksjeleilighet kjøper du en aksje med tilknyttet leierett til en bestemt bolig.

Du blir medeier (aksjonær) i boligaksjeselskapet og får medbestemmelsesrett sammen med de andre aksjonærene.

Slike boliger selges vanligvis fritt for markedspris, men det kan, i likhet med borettslagsleilighet være avtalte former for forkjøpsrett.

Det er ofte fellesgjeld knyttet til en aksjeleilighet. Pris regnes ut på samme måte som for en borettslagsleilighet.

En fordel i forhold til f eks. andelsleilighet / borettslag er at det er ingen dokumentavgift.

Av ulemper så kan være visse begrensninger på bestemmelsesrett og utleie. En aksjeleilighet vil vanligvis heller ikke kunne brukes til å stille som sikkerhet for lån.

Relaterte artikler